Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх зөвлөмж

Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2021-2024. Боловсролын үнэлгээний төв.